Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerja HZ telah berjaya memenangi tempat kedua dalam “Pertandingan Mencipta Video Pendek Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) Peringkat Kebangsaan 2019” … anjuran Industrial Hygiene Catalyst Committee (IH2C) di bawah Program OSHMP 2020 Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Malaysia.

Share Button

Earth Day Pledge Signing

April 22nd, 2019

Signing of Earth Day pledge by the management and the staff of our company

Share Button

Our Chinese New Year cum FSSC 22000 achievement celebration at Damai Hotel, Parit Buntar, Perak

Share Button